ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยโพลีพลาสเทค จำกัด

62/38  ซอยเอกชัย 45    แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กทม  10150
02-415-5711, 02-415-0992, 02-416-8584, 02-416-8589
02-893-5713
081-646-7060
thaipolyplastech@gmail.com , contact@thaipolyplastech.com