ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  บริษัท ไทยโพลีพลาสเทค จำกัด

  62/38  ซอยเอกชัย 45    แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กทม  10150
  02-415-5711, 02-415-0992, 02-416-8584, 02-416-8589
  02-893-5713
  081-646-7060
  thaipolyplastech@gmail.com , contact@thaipolyplastech.com