เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยโพลีพลาสเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่ที่ 62/38 ซอยเอกชัย 45 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 ทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

บริษัท ไทยโพลีพลาสเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก รับฉีดพลาสติกตามสั่ง รับขึ้นรูปพลาสติก รับฉีดพลาสติกตามตัวอย่าง รับฉีดชิ้นส่วนพลาสติก อุปกรณ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ของใช้พลาสติก เป็นต้น รับจ้างฉีดพลาสติก PP PE PS PVC PET AS ABS HPS NYLON POM รับจ้างทำตัวอย่างทำตาม Drawing รับจ้างงาน OEM รับผลิตงาน OEM รับออกแบบและสั่งทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รับขึ้นโมลล์ รับทำแม่พิมพ์พลาสติก

 

“มุ่งมั่นผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”